Värdet av att organisera accessoarer med mera!

Ett hem innehåller en mängd accessoarer och kläder, och vi vet ju alla att ett hem inte sköter sig självt. Inte sällan hamnar alla smyckes accessoarer i en och samma låda bara för att bilda en enda stor och trasslig röra, vilket inte bara medför att du riskerar att göra ett onödigt inköp av en ny accessoar som du till och med kanske redan har, men framförallt att du inte vill använda det som finns hemma. Vill man lära sina barn att saker har ett värde och en plats, är det ett utmärkt tillfälle att gemensamt organisera ert hem.

Hemmet sköter inte sig självt, vi behöver vårda och organisera det. Ändå är det många som inte känner att det finns tid till att rensa i förråd, garderober, köksskåp och andra utrymmen som lätt faller offer för oorganiserad förvaring i hemmet. Men faktum är att vi Svenskar i ganska hög utsträckning bråkar om just hemmets stökiga miljöer. När man är en familj är det viktigt för allas trivsel att man hela tiden drar sitt strå till stacken och på ett systematiskt och strukturerat sätt hjälper varandra att hålla ordning och reda i förvaringsutrymmen och andra ytor i hemmet, det bidrar inte bara till familjeteam känslan utan också till förbättrade värdegrunder. Det finns många orsaker till varför man inte prioriterar sitt hem, men den vanligaste orsaken är att man inte tycker att det finns ett tidsmässigt utrymme för att rensa och organisera i sina skyffeln och vrår. Hur ska man då finna tiden?

Oavsett om man är singel, sambo eller en barnfamilj krävs det oftast bara en kraftansträngning vid ett tillfälle för att få ett organiserat hem som är välanpassat till din familj och som gör det enkelt att på ett rutinmässigt sätt upprätthålla ordning och reda. Schema, förvaring och kontinuitet är dom tre parametrar som är grundläggande för att arbeta in en rutin. Genom att ta sig den tiden, att vid ett tillfälle organisera upp sitt hem ordentligt och bibehålla ordningen ger det dig helt plötsligt mycket mer tid till annat, som familj, vänner och andra aktiviteter som är betydligt roligare att lägga tid på.

På internet hittar du flera byråer som erbjuder dig hjälp med att organisera ditt hem, med eller utan din medverkan. Du kan få hjälp med allt ifrån att organisera i din smyckes låda, till att organisera hela familjens behov.

Lycka till!